Category Archives: המנה היומית של אמונה

Loading
loading..

המנה היומית של אמונה – הגיע הזמן לדבר עם ה’ יתברך

February 3, 2016
Orit Esther Riter
No Comments

בס’ד

מקיימים את התורה והמצוות בלי שמחה כתוצאה מהאכזבה וכעס שאנו מרגישים כלפי בורא עולם. הארי ז״ל מלמד ששמחה היא העיקר בעבודת ה׳. כשחיים חיים של אי שביעות רצון המצוות הופכות לעול. הקב״ה בוחן ליבות וכליות, אין נסתר מלפניו.

מובא בקבלה שהתרחקות מה׳ מביא דינים לעולם כי אנחנו לא כלי קיבול לשפע הרב שה’ מוריד לעולם. ילדים בטבעם שמחים ובטוחים שהוריהם ידאגו להם. אם נאמץ את ההנהגה הזאת ונזכור שה׳ לא עזב ולא יעזוב אותנו לעולם, אז נהיה כלי יציב וחזק ונחיה חיים מאושרים. המציאות היא שיש לנו עליות וירידות ברוחניות; העיקר לשמור על הקשר עם בורא עולם.

שלום בית אמיתי מבוסס על ידי קשר הדוק בין בני הזוג. עלינו לזכור תמיד שהקב״ה דואג לנו כל רגע ורגע, ואוהב אותנו, אין דבר נעלם ממנו. כל עוד יש לנו רגשות שליליות אין קשר עם בורא עולם. “ה׳ צילך”, איך שאנחנו מתיחסים לקב״ה, כך היחס שלו עלינו. תפילה, שיחה עם ה׳, מחזקת את הקשר. זהו יסוד חשוב מאד לגבי האמונה.

“המנה היומית של אמונה ~ “ואני תפילה

January 28, 2016
Orit Esther Riter
No Comments

בס’ד

כתוב בתהילים – ״ואני תפילה״; תפילה היא לב קיומנו. מודעות לקב״ה מתגשמת רק על ידי התפילה. אי אפשר לעשות כלום בלי הקב״ה. נדמה לנו שהקשר השיטחי מספיק אבל כל קשר מוצלח בנוי על שיחה תמידית.

בזמן התפילה חייבים להרגיש שאנחנו עומדים מול בורא עולם ממש. כמו שכתוב בספר שמות, ״בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת שְׁמִי”. אין צורך להתפלל בקול גבוה כי הוא נמצא קרוב עלינו. דברו אתו על כל מה שיש בלב, אפילו שזה נראה לנו קטנוני, כי אז מרגישים כמה הקב״ה שולט על כל פרט בחיינו.

כשמדברים עם הקב״ה מעומק הלב המילים מחזקים את האמונה. כל זה מתקיים כשהלב נקי מכעס או טענות נגדו. חטא אדם הראשון והגרוש מגן עדן גרם לניתוק מהקב״ה. התפילה היא התיקון להקים יחסים חדשים עם ה׳, לחזור לגן עדן וקירבה עם הקב״ה.

המנה היומית של אמונה ~ אמונה חושית

January 27, 2016
Orit Esther Riter
No Comments

בס’ד

הצעד הראשון להגיע לאמונה רגשית דורשת השקעה מצידנו. קיים מאבק תמידי בשביל שנרגיש את האמונה בקרבינו. התורה  מלמדת שהאמונה תמיד קיימת אצלנו בלב, כמו שכתוב בספר שמות, ״ ועשיתם לי מקדש ושכנתי בתוכם.״ אבל, אנחנו חייבים לחיות חיים קדושים בשביל להרגיש את הקב״ה

מפה אפשר להבין שמרגישים את הבורא יתברך כשאנחנו מרבים בקדושה. בשלב הזה של היתפתחות האמונה חייבים הסתכלות פנימי ולהיות כנים עם עצמינו. האם אנחנו באמת רודפים אחרי רוחניות . חייבים לשאול את עצמינו כמה חשובה התורה הקדושה בחיים שלי ואם אני מוכנה להיכנע לפני רבי ( אחרי שנודע לי שהוא יראי שמים אמיתי) ולעצת חכמים

כשמפנים מלבנו מידת הגאווה והתאווה, רק אז אפשר להרגיש את הקב״ה. פה טמון המפתח לאמונה רגשית. שיחה פשוטה עם הקב״ה מזינה את הנשמה שלנו. ״ ריבונו של עולם, אתה אבי, אני אוהבת אותך ואתה אוהב אותי. אני חסרת אונים, אין לי חיים בלעדיך, בבקשה, עזור לי

עוד עצה טובה, להכיר טובה לבורא עולם על כל דבר. לראות את ה׳ בכל, בעצים, במכונית שעובדת, בילדים הבריאים, והיכולת ללכת. החיים הם מתנה. עלינו להודות לקב״ה על כל נשימה ונשימה! הגיע הזמן לראות את החיים עם ראיה של אמונה. הקב״ה רוצה שיהיה לנו רק טוב. בשביל לחסוך כסף חייבים לצמצם בהוצאות. כך גם אצל הקב״ה, הכל מחושב ומכוון עבור הטוב הנצחי שלנו. תעריכו את ההשגחה הפרטית

המנה היומית של אמונה ~ אתה לא לבד

January 12, 2016
Orit Esther Riter

No Comments

השומר אמונים מבאר על הפסוק בספר דברים (ל״א:י״ז), ״…..והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות….״ פסוק הבא ממשיך, ״ ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה….״

פסוק י״ז מראה סוג של הסתר פנים ובני ישראל משיב, ה׳ לא איתנו. כתוצאה מזה הם נכנסו לשלב השני שנקרא הסתרת אמונה. פסוק י״ח מתאר את התקופה שבו אנחנו נמצאים, לפני ביאת המשיח. חכמינו אומרים שאנחנו חיים בתקופה של עצבות וקושי אדיר עקב הניסיונות באמונה ובטחון.

הצעד הראשון לחזק את האמונה הוא תמיד לחשוב ולהגיד שה׳ אכן נמצא איתנו. הבעל שם טוב הקדוש ז״ל אומר שההסתר פנים נעלם מתי שאנחנו באמת מאמינים שה׳ נמצא והוא דואג לנו ומאד אוהב  אותנו ולא יעזוב אותנו לעולם.

המנה היומית של אמונה – שכל מול אמונה, חלק 2

December 30, 2015
Orit Esther Riter
No Comments

בס’ד

במנה היומית של אתמול הגענו למסקנה שכח האמונה מגבילה את הכח השכלי. מוטבע באדם רצון להבין תכלית החיים, אבל השכל שלנו מוגבל. לכן קבלנו כח האמונה בתור מתנה, שהיא הדרגה הגבוהה מעל השכל האנושי של חכמה, ודרכה אפשר להתקרב לקב״ה ולהבין יותר מטרת החיים

הקב״ה הגביל את שכל האדם שלא נבין כל דרכי העולם. אילו היינו מבינים דרכי ה׳ ,זכות הבחירה תילקח מאתנו והעולם תחזור לתוהו. לכן הקב״ה נתן לנו קרן אור קטן של אלוקות שנוכל איתו לעסוק בלימוד תורה, מצוות, ומעשים טובים ודרכו להביט קצת פנימה להבנת הבורא ודרכיו

הנקודה אלוקית טמון בכל יהודי. יש כאלה שתמיד מרגישים את זה ויש כאלה שמרגישים פחות. האמונה הפשוטה נובעת מהקשר לבורא עולם וכשהשכל נתקלת בקשיים והיא לא יכולה להבין מעשי הבורא או הבריאה, האמונה אמורה לוקחת פיקוד. היא מזכירה לנו שהקב״ה קיים ואמת ויש לנו בחירה חופשית לבחור להאמין אפילו כשהשכל הישר לא תופס

האמונה מגישה לנו שאלות בחיים כמו, ‘למה אני חי’ או ‘מה מטרת החיים’ ,אבל היא גם עונה לאותם שאלות. מכיוון שהאמונה זה רצון עז להבין למה באנו לעולם הזה, תשובתה נענת כשהיא מזכירה לנו שיש נשמה בקירבנו ומטרתה להוביל אותנו לתיקונה. אמונה משולה לארץ שדומה למילה רצון: הרצון שלנו להכיר את בורא עולם. הארץ שואף להוציא פרות יפות, והאמונה משתוקקת להתפתח ולהכיר את האמת

האמונה הוא קשר חזק לה׳: השגה שמעל הבנת העולם הזה.  נסיים את הנקודה הזאת ב’ה מחר

המנה היומית של אמונה – שכל מול אמונה, חלק 1

December 29, 2015
Orit Esther Riter
No Comments

בס’ד

בספר פרקי אליעזר (מדרשים של התנא רבי אליעזר בן הורקנוס, תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי זצק’ל) הוא מלמד לקח על המאבק בין שני כוחות הנפש. אחד הוא כח השכל והשני הוא כח האמונה. חז״ל מלמדים שכח השכל הוא משול למים וכח האמונה משולה לארציאות שיש בנו 

יש בכוח המים יכולת לחצות גבולות, לנקות, לטהר כל מה שסביבו למרות המגבלות. אנחנו עדים לתופעה הזאת כשמסתכלים בים ורצונו לפרוץ את גבול החול.  חכמת האדם דומה לכך, לעבור גבולות ולהגיע לכל פינה.

אין ספק שהכל בהשגחת הבורא ויש תכלית לכל דבר. עלינו להיזהר מלתת לכח השיכלי להשתלט על חיינו, כי זה מראה על גאווה ומצהירים בזה שאנו יכולים לדעת הכל. כמו שגלי הים חוצים את גבולות החוף בכח בלי להתחשב על ההרס שיכול לגרום עקב כך, כח השכל שפועל בלי גבולות גורם להרס מכיוון שהוא מרחיק את האדם מהיעוד הרוחני האמיתי שלו

פה טמון פנינים יקרים של חכמת התורה. ה׳ בחכמתו הגביל את כוחו של השכל שלא נגרום לעצמנו נזק, וזה כוח האמונה. המשך מחר ב״ה….   

המנה היומית של אמונה – מה זה נקרא טוב

December 25, 2015
Orit Esther Riter
No Comments
​בס’ד​
יש ביטוי מפורסם ״בן אדם מתחנן והקב״ה צוחק״. כשהתכניות שלנו לא יוצאים לפועל אנחנו שואלים, למה? למה אני? למה עכשיו? 
הקשר שלנו עם הקב״ה הוא תלוי ביכולתו להגשים את רצונינו. בתור בני אדם אנחנו מתאווים לנוחיות. כשהכל הולך לפי הרצון שלנו אין שאלות. אבל ברגע שה׳ לא ממלא את רצונינו, מתחיל השאלות והספקות.
ההשגות שלנו מושפעות מהגאווה, חוסר מידע על התמונה השלמה, וחוסר אמונה בה׳ שכל מה שהוא עושה לטובה.
השמחה, בדמיון שלנו, תלויה בהבלי העולם הזה. אסור לעבוד את ה׳ בתנאי שהוא ימלא את רצונינו. הקשר שלנו עם הקב״ה צריך להיות כמו נישואין, מלא באהבה ללא הגבלות או תנאים. כדאי להתבונן ביחסים שלנו עם בוראנו ולאהוב אותו בלי תנאים. כמו שהקב״ה הוא אינסוף כך האהבה עבורו צריך להיות אינסוף.
אי אפשר להגדיר את המילה טוב בעולם הזה עם התפיסה המוגבלת שלנו. הטוב האמיתי הם חיי הנצח בעולם הבא. ה׳ מספק את כל צרכינו בעולם הזה על מנת שנזכה לטוב הנצחי והאמיתי. זה תכלית העולם הזה, לבנות ולהתכונן לחיי העולם הבא. כשנאמין ונלך בעקבותיו, אז נראה שבאמת כל מה שקורה בחיינו הוא לטובה.

המנה היומית של אמונה – רוצים חיים טובים

December 23, 2015
Orit Esther Riter
No Comments
בס’ד
היחסים שלנו עם הקב״ה משתנים ככל שאנחנו מתחזקים באמונה. רובנו מתקשרים לבורא עולם עם תנאים. למשל, בן אדם קם בבקר, השמש זורחת, הוא שוטף את פניו, שותה קפה והולך לעבודה. הוא מצפה שהיום שלו יעבור רגיל בלי שום הפרעות, והוא לא שואל ״למה״ היום שלי מתנהל ככה.
הוא מופיע בעבודה והבוס אומר שמגיע לו העלאה במשכורת, וגם באופן רטרואקטיבי! האם הוא שואל איך ולמה, פשוט שלא. אבל, אם הוא קם בבוקר ומתקלקל האוטו בדרך לעבודה? או הוא קם עם כאבי בטן? או מפטרים אותו מהעבודה? התגובה הראשונה היא, למה? מה קורה פה?
כשהחיים מובילים אותנו בדרך שאנחנו רוצים, אנחנו אף פעם לא שואלים למה. רק כשהקב״ה משנה את מסלול חיינו לא כרצוננו יש לנו
 שאלות וספקות. אנחנו חייבים לשנות את היחסים שלנו עם בורא עולם. הקב’ה לא פה כדי להנעים לנו את החיים אלא לעזור לנו להגיע לתכלית ושלמות הנשמה שלנו. 
יש נקודה מסוימת במוח, כוח המדמה, שקובע איך אנחנו מתייחסים למציאות. ההסתכלות שלנו על החיים מושפעת מהילדות, הסביבה, מדע,והמורים שלנו.
יש להם השפעה חזקה על חיינו. כוח הרצון פועל על הדמיון לחיות חיים ״טובים״. מהרגע שאנחנו קמים עד שהולכים לישון הכוח המניע הוא להינות מהחיים. השאיפה הזאת נעשית מהנקודה הזאת הנקראת כח המדמה. ההודעה שנשלח מהמוח הוא מהרצון שלנו שיהיה לנו טוב. מחר נדון על ההשפעה שיש בדבר.

המנה היומית של אמונה ~ בני ישראל – אומה עם עליות וירידות

December 23, 2015
Orit Esther Riter
No Comments
בס’ד
אנחנו נקראים בני ישראל על מנת להזדהות עם התכלית שלנו בעולם הזה. בני ישראל הולכים בעקבות יעקב אבינו ע״ה, השלם והתמים של אבותינו הקדושים. שמו היה יעקב והקב״ה שינה את שמו לישראל.
הרבה מאיתנו עברו תקופות בחיינו ששאפנו לגדלות מעבר למגבלות שלנו, והתייאשנו. רבי נתן, תלמידו המובהק של רבי נחמן זצ״ל, מלמד שהירידה של יעקב מבאר שבע לחרן  הינו משל לירידה הרוחנית של הנשמה שלנו. בדרך לחרן, יעקב חלם על מלאכים שעולים ויורדים בסולם. החלום שלו בא ללמד אותנו שאפילו שאנחנו דרים פה בעולם הזה, אפשר להגיע להשגות מעבר לעולם שלנו.
חלומו גם מלמד על העליות והירידות בחיי האדם. ירידה הוא חלק משמעותי בעליה. הידיעה של עליה וירידה רוחנית נותנת לנו כלים חדשים להתמודד עם דברים חדשים בחיים. לחבוק כל תקופה ולאו דווקא התקופות הטובות.
קשה לבן אדם מבוגר לעזוב הרגלים מהילדות. למרות הקושי, זה צעד קדימה לדרך חדשה. אם אנחנו  מזדהים עם התכונות השליליות, אפשר לתקן אותם.
אנחנו נקראים בני ישראל. יש לנו תקופות של עליות וירידות, בניה והריסה, צעדים קדימה ולפעמים גם אחורה. אבל לא משנה מה, אנחנו תמיד שואפים להגיע לגדלות ושלמות.
 

אהבת ישראל בפרשת ויגש

December 16, 2015
Orit Esther Riter
No Comments

בס’ד

בפרשת ויגש יוסף ובנימין בוכים אחרי שיוסף מגלה את עצמו לאחים. יוסף בוכה על חרבן שתי בתי המקדש שהיה בחלקו של בנימין. בנימין בוכה על חרבן המשכן בשילה בחלקו של יוסף.
לומדים מהמעשה הזה שחייבים להשתתף בצער של אחרים יחד עם הצער שלנו. זה מראה על אהבת חינם בין עם ישראל. טבע האדם הוא להיות אגואיסט. כשאנחנו מצטערים על כאב הזולת אנחנו מחכים את מידת החסד של הקב״ה.
כל אתגר הוא הזדמנות להתחזק ולהכיר שהקב״ה מנהיג את העולם ושאנחנו 100% תלויים בו. אולי עוד סיבה שהקב״ה מנסה אותנו הוא בשביל שנרגיש את הכאב של השני ונתפלל עליו שיזכה לישועה. התפקיד העיקרי של דורנו הוא לאהוב אחד את השני אהבת חינם. כשיתחזק במידה הזאת אז ב״ה יהיה אחדות בין כל עם ישראל.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background