המנה היומית של אמונה

Loading
loading..

המנה היומית של אמונה

November 25, 2015
Daily Dose Of Emuna
No Comments
בס’ד
 
בספרי המקובלים כתוב שיש 5 בחינות לנשמה היהודית. החיה והיחידה הם בחינות העליונות שאין לנו השגה בהם בעולם הזה. הם בקשר תמידי עם בורא
עולם ומבינים שהעולם הזה הוא רק דימיוני.
 
אבל מהות ותכלית החיים מוסתרת מאתנו. כמו שהגוף מסתיר את הנשמה, כך האמת של ״ אין עוד מלבדו״ מסתיר כביכול את הקב״ה.
 
כשמתגלה המשיח הוא יגלה את בחינת היחידה, רצון הקב״ה ומהות הבריאה. כמו שמסירים מסך שמפריד בינינו לברוא עולם ואז פתאם אנחנו נבין את מהות החיים וסיבת הכאב והסבל.
 
למרות שאי אפשר להשיג את הבחינות העליונות בעולם הזה, אפשר להתקשר אליהם. הרבי מליובאוויטש זצ״ל אומר שכל פעם שחושבים או מודעים שהעולם הזה היא רק אשליה, אנחנו משיגים חלק קטן מבחינת היחידה שהוא בחינת(ניצוץ) המשיח.
 
יש בנו את היכולת לגלות בתוכנו את הניצוץ האלוקי, איך?  עם כל צרה שעובר עלינו יש אפשרות להזדהות עם הבחינת יחידה, שואלים את עצמינו,  ״ איך
היתה מגיבה בחינת היחידה שלי״ או ״ לאיזה תגובה היתה מצפה הנשמה האלוקית שלי?״

==============

כל יהודי יודע בליבו שהגאולה קרובה. לא רק זה, אלא, כל רגע של גלות מכין אותנו לגאולה
התניה הקדוש מלמד (פרק 37) שעל כל מחשבה, מעשה, ודיבור בעולם השפל הזה, אנחנו בעצם לוקטים ניצוצי קדושה, אנו שותלים עוד קצת אלוקות בקיום. לכן אנחנו צריכים להסתכל על התקופה הנוכחית של הגלות כשלב הכנה. קל יותר להתמודד עם הקשיים של הגלות עם מסתכלים על זה בצורה כזאת. אנחנו מניחים את היסודות שעליהם יבנה הגאולה הנצחית.
 
הבעל שם טוב הקדוש אמר שכל יהודי ויהודי יכול לשחות מעל נהר על גבי ״מטפחת״ עם אמונה פשוטה. עלינו לזכור שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, בשליחות שמעל הטבע. אמונה צריכה להיות אמיתי, כמו הקיום שלנו, זה ידע פנימי. אמונה היא מתנה שניתנה לעם ישראל.
 
הגאולה תלויה לחלוטין באמונה שלנו. עם אמונה מבטלים את המציאות החיצוני ומאפשרים לעצמנו לראות את הגדלות שמתרחש מתחת לשטח. האמונה מובילה אותנו בזמנים החשוכים של הגלות ומחזקת אותנו. כדי שיהיה לנו השגה והבנה למציאות הזאת, חייבים להתחבר לאמונה שנמצאת בתוכנו.
 
עם ישראל במשימה אלוקית. אנחנו מתכוננים לקראת הגאולה הסופית, לא יהיה אחריו גלות נוסף, זהו זה חברה׳! תחזיקו חזק באמונה, תתקוננו לשמוע תקיעות השופר, בקרוב, ברחמים, אמן!!
 
———————————-
 
פרשת ויצא מספרת על מסעו של יעקב מבית לבן לארץ המובטחת. כדי להצליח במסע החיים עלינו לשים לב לכמה עקרונות בסיסיים. ראשית כל, לא לפחד ממה שמחכה בהמשך הדרך. לעיתים קרובות אנו חוששים להתקדם ומתקשרים לעבר שלנו ורוצים להישאר בסביבה מוכרת אפילו אם נשאר אומללים. הצלחה מבוססת על שמחה וגם כאב, שהוא חלק בלתי נפרד במסע החיים.
העיקרון השני הוא שאי אפשר להתמקד בעתיד, עלולים להפסיד את הכאן ועכשיו. לכל רגע בחיים יש הזדמנות חדש. אפילו עכשיו שהמצב בארץ קשה, אי אפשר לבקש שהקשיים ייעלמו, אלא, צריך לשאוף לשפר ולתקן את המציאות הנוכחית. כל נשמה יהודית עושה את מסעה האישית ל״ארץ המובטחת״ שלה. תחפשו מה ה׳ דורש מאיתנו.
 
הנפש החיים זצק״ל, מלמד שהמלאכים מלווים אותנו לאורך כל החיים. המלאכים האלה נבראים על ידי מחשבות, מילים, ומעשים של הבן אדם, ואלה מעניקים לו שמירה אלוקית שתוביל אותו ליעדו.
בפרשה שלנו נתקלים בעשו, שהוא דמות עם אנרגיה שלילית, שנלחם נגדנו למנוע קשר רוחני עם בורא עולם. עלינו להיאבק בכוחות האלה ולגלות את
המשמעות מאחורי המכשולים. דעו שה׳ איתנו, מנוות אותנו, ונותן לנו את הכח בשביל להגיע ליעד שלנו.
————————–
 
עם ישראל יעברו 4 גלויות- גלות בבל, מדין, יון, ואדום. אנחנו כרגע נמצאים בגלות הסופית של אדום. מיהוא האדום של היום? כתוב במסכת גיטין שטיטוס הרשע החריב את בית המקדש השני והגלה אותנו. עשו הרשע התחתן עם בת ישמעאל, טיטוס הוא מצאצאי הנישואים האלה ( ויש כאלה שסוברים שהוא גלגול של עשו). יוצא מזה שעשו, אדום, ורומי הם כאחד. חז״ל מלמדים ש״רומי״ היא הנצרות. הלכה, עשו שונא ליעקב. רבי שמעון בר יוחאי מסביר שהנצרות מבוססת על שנאת עם ישראל, הם תמיד מנסים לפגוע בעם ישראל ח״ו.
בפרשת השבוע כתוב ״ ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר״. הצאצאים של יעקב עדין במאבק עם אומות( עשו) העולם עד ״ עלות השחר״ ( עד ביאת משיח צדקנו שיאיר את העולם)
רבי שמשון רפאל הירש זצק״ל ומפרשים נוספים רואים את המאבק בין יעקב ושר עשו כמשל להיסטוריה של עם ישראל. ממשיך הפסוק ״ ויותר יעקב לבדו״. לעיתים קרובות עם ישראל מוצא את עצמו חסר אונים ונטוש, לעמוד מול גזרות משונות בידי אויבנו. נשמע מוכר?
יעקב נלחם ונצח את האויב בזמנו וגם בזמננו, והמלאך…נעלם. עם ישראל שרד וישרד והם בטלים ויתבטלו לגמרי שיבוא המשיח ב״ה, בקרוב וברחמים!
———————-
 
למרות שיש רמזים בתורה, לפי הארי ז״ל, אי אפשר להבין איך יבוא הגאולה. כתוב במדרש על פרק מ״ה בתהילים, שעתידים עם ישראל לבוא לפני הקב״ה ולשאול, ״מתי תגאל אותנו?״ והקב״ה יענה, ״מתי שהנשמות שלכם תהיה שפלה עד לעפר, אז אני אבוא לעזור ולגאול אתכם״.
למה עם ישראל חייבים להגיע לדרגה שפלה כזאת בשביל לזכות לגאולה? הארי ז״ל מלמד שבברירת העולם כל הנשמות של עם ישראל היו כלולות בנשמה של אדם הראשון. כשהוא גורש מגן עדן, כל הנשמות של עם ישראל גורשו. הנשמה של אדם הראשון התפזר בין עם ישראל. בשביל לתקן את חטא אדם הראשון, עלינו לאסוף את כל את כל הניצוצות הקדושות שיצר הרע (הנחש) חטף בזמן החטא. 
הקב״ה נתן לעם ישראל הרבה הזדמנויות לתקן את החטא. פעם ראשון בהר סיני ופעם שניה  בבנין שני בתי המקדש. במקום לעשות רצון השם, עם ישראל בנו עגל זהב וחטאו בגלוי עריות ושנאת חינם.
למרות שזכינו לתיקון חלקי, לא סיימנו את התהליך. מתי שנגאל את עצמינו לגמרי, אז נזכה לקבל את פני משיח בן דוד, ב״ה. המשך מחר.
 —————————-
משך 5775 שנים המשימה או התיקון של עם ישראל הוא לתקן חטא אדם הראשון. הנשמות שתוקנו עד היום הם מהחלק העליון והאמצעי של אדם הראשון. עכשיו נותר לנו לתקן את ניצוצות קודש של החלק התחתון של אדם הראשון, העקב והכף רגל.
הרבה רבנים טוענים שהדור שלנו הוא דור חלש יחסית לדורות הקודמים. טענה זו מחזקת את העובדה שאנחנו ניצוצות קודש מהחלק התחתון של אדם הראשון. לפיכך עליה רוחנית בדורנו יותר קשה מדורות קודמים כי אנחנו נמשכים יותר לפיתויים גשמיי. הצלחה היא חשובה ביותר.
הנשמה שלנו עטופה בקליפה ( תחת שלטון היצר הרע). לכן, יש לנו משיכה חזקה לגשמיות. עול הגשמיות מונע את הנשמה מלהגיע לדביקות בה׳. קשה לנשמה להשתחרר ממקום חשוך זה, והמשיח לא יבוא עד שנצא מהמקום הזה.
למרות הקושי, שרדנו עד כה והנשמות שלנו דביקות בשכינה. פה נתמן הסוד של הקשר הנצחי בין עם ישראל לשכינה הקדושה
———————
למדנו שהדור שלנו הם נשמות שנותרו בשביל לתקן את ניצוצות הקדושה. כנשמות שעוד לא היגיעו לתיקונם המקור שלהם הוא העקב של אדם הראשון.
היות והנשמות שלנו בא ממקום כל כך נמוך, אנחנו יותר נמשכים להבלים של העולם הזה. אנחנו נלחמים חזק נגד היצר הרע. 
אבל דווקא בגלל המשיכה החזקה הזאת הנצחון שלנו נגדו הוא יותר משמעותי. כל מצוה שאנחנו עושים, וכל צעד של קדושה הוא עוד ניצחון. כל מחשבה, או דיבור, כמו, ״ אני מאמין באמונה שלמה שהקב״ה הוא נמצא״, או מעשה כמו הנחת תפילין, הידור בצניות, מסיר את החושך. כל תפילה על נשמות רחוקות,
תפילות עלינו ועל כלל ישראל לא הולכות ריקם, לעולם!
אולי לא נהיה עדים לשכר המיידית של התפילות ומעשים טובים שלנו, אבל השכינה הקדושה, שזנה ומפרנסת לכל, היא רושמת וזוכרת. היא שמה לב למלחמה הפנימית שלנו לבחור בין יצר טוב ליצר הרע, בין הרוחניות לגשמיות, והיא מקבלת נחת מכל מעשה קטן של קדושה 
אם היינו רואים בית נשרף לא היינו חושבים פעמיים איך לעזור. היינו עושים הכל בשביל להציל את האנשים בתוך הבית. יש לנו את הכוח להציל אנשים עם התפילות, לימוד תורה ומעשים טובים שלנו.
אנחנו נותנים כוחות לשכינה הקדושה כשעובדים את השם מתוך שמחה ואמונה וכך אנחנו משלימים את תפקידינו בעולם הזה. 
למרות שהנשמות שלנו נובעות מעקב אדם הראשון, השכינה הקדושה אף פעם לא מתיאשת מאיתנו וממשיכה לתת לנו הזדמנויות נוספות להתקרב עליו. למורת זה, האמונה השלמה והתמידית, שיבוא המשיח בקרוב, יגדיל ויפאר את קודשה בריך הוא בעולם , אמן כן יהי רצון
———————–
העבודה העיקרית שלנו בחג החנוכה הוא להדליק נר, להסיר את החושך עם נר דולק. במשך שמונת ימי חנוכה יורד שפע רב בזכות המצוה שאנחנו מקיימים  בעולם הזה, אפילו אם לא מגיע לנו. רואים את זה דרך הסביבון, מסובבים אותו מלמעלה והוא מסתובב למטה. שפע של ברכות יורד מלמעלה בזכות המאמץ הקטן שאנחנו  עושים. 
הבעל שם טוב הקדוש זצ״ל מלמד שמעט מן האור דוחה הרבה חושך. עם ישראל לא נלחמים נגד החושך אלא, כשמדליקים גפרור זה מסיר את השליליות והבהלה. בואו נקח לדוגמא עצבות, שהוא משול לחושך. במקום להילחם בעצבות מזריקים אור, שהוא בעצם שמחה למצב הנוכחי שלנו.   זאת אומרת
לשים מוזיקה, לטייל, לעשות מצוות שמאירות את הנשמה, לדבר עם הקב״ה, לקרוא תהילים ועוד הרבה דוגמאות. אנו נאיר את חיינו ונסיר את החושך.
כשמדליקים נרות חנוכה, שהוא לכאורה ״מעשה קטן״ כי אז אנחנו פותחים את השערים ונותנים לאור לדלוק. מצות נרות חנוכה מעיד על האמונה שלנו בהקב״ה.  זה סימן של תקוה ובטחון בה׳ שהבטחותיו לעם ישראל יתקיימו ב’ה בקרוב, אמן
——————————
חנוכה נופל בסוף החודש בזמן שהירח הולך ומתמעט. בנוסף לזה אנחנו מדליקים משמאל לימין ומוסיפים את הנר החדש לצד שמאל של הנר של לילה הקודם. שני דוגמאות אלו מראות על יותר חושך ודינים.
ההיסטוריה שלנו מלא בניסים והשגחה פרטית. למה חנוכה שונה משאר החגים? חז״ל מסבירים שהרקע של החג שונה. הניסים של חנוכה הם כמו אור זוהר בזמן של חושך נורא, כמו הגאולה שתגיע בקרוב, ב״ה. האור של הנר בולט יותר בחושך. חנוכה הוא זמן של תקוה עצומה במיוחד מתי שנדמה לנו שנאבד התקוה. בזכות המסירות נפש של המכבים במלחמה נגד היונים ניצלנו. גלות יון גרם ליהודים תרדמה רוחנית. למרות הסכנה הגדולה המכבים יצאו לקרב. הניסים שהם חוו ושאנחנו נראה בקרוב, הם בזכות המסירות נפש שלנו את התורה הקדושה. 
לעיתים קרובות אנחנו הולכים נגד הזרם בשביל להיות נאמנים למצוות של הקב״ה. חובה עלינו לפעול בבטחון מלא כמו שהמכבים עשו כדי להציל נשמות יהודיות, וב״ה גם אנחנו נזכה לגאולה השלמה וניסים גלויים, אמן.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background